Trygghet i nettskyen

Microsoft Azure

Vi i yoodoo har tillit til sikkerheten i nettskyen. yoodoo bruker Azure som nettskyplattform, som er en fleksibel skytjeneste levert av Microsoft.

I oktober holdt Microsoft et sikkerhetsseminar hvor blant annet Visma, Statoil, Datatilsynet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet var til stede og snakket om deres tanker og bruk av nettskyen.


Les mer om hvorfor Microsofts nettsky er tryggere enn ditt egent datasenter.