Nyheter i yoodoo

Onsdag lanserer yoodoo noen endringer som kommer alle våre kunder til nytte. Noen funksjoner dukker automatisk opp, andre må dere aktivere via Assistert Oppsett.

Ta kontakt dersom dere trenger hjelp til å bruke de nye funksjonene.

Endringer i skjermbilder
Vi har gjort noen endringer i skjermbildene for Varer og Kunder. Vi har blant annet skjult en del felter, dersom dere savner noen av disse vil dere kunne hente de frem igjen ved å tilpasse siden.

EHF sending med PDF versjon inkludert i filen
Man kan nå sette opp at EHF filer går direkte til aksesspunkt via FTP. Det er også en mulighet for å inkludere fakturaen i EHF filen som en PDF.

Purringer
Når du sender purringer vil også original fakturaen sendes på ny, da dette ofte er ett spørsmål som kommer fra kunder etter at man har utstedt purringer.

Proforma Faktura
Fra en salgsordre kan man nå skrive ut en proforma faktura, dette er bare en utskrift og vil ikke skape noen finanstransaksjoner i systemet.

Felt for DB/DG i salgsdokumenter
Denne har ligget her en liten stund, men vi har nå også inkludert denne på tilbuds dokumentet.

Felt for DB/DG i salgsdokumenter

Oppdatere enhetskost på struktur varer
For de av dere som bruker strukturer kan man nå sette opp en jobbkø for å oppdatere enhetskost på disse varene. Merk at man kan sette en # etter Parameterstreng i jobbkøen for å angi ett varenummer filter dersom man trenger det. Kjøringen vil kun inkludere varer med etterfyllingssystem Montering eller Produksjon.

Enhetskost.jpg

Endret Lever-til og Fakturer-til adressene på salgsordre
Vi har nå løst opp i logikken rundt lever og fakturer til adresser, slik at man har kontroll på disse feltene når man vil tilpasse siden.

faktura.jpg

Nytt mottaksbilde
Det kommer ett nytt mottaksbilde for mottak av varer til lager. Her vil vi rulle dere over en og en til alle har tatt det nye i bruk. Du hører fra oss.

Utvidelse i Cargonizer integrasjon

Vi har nå utvidet Cargonizer integrasjonen med noen nye funksjoner, samt gjort det lettere å sette den opp.

Enklere oppsett
Dere har fått 2 nye knapper i båndet på Cargonizer oppsettet, som gjør oppsett litt enklere. Hent transportavtaler fyller ut alle transportavtaler dere har i Cargonizer, Hent skrivere gjør det samme for skrivere.

enklere oppsett.jpg

Når Listen over Transportavtaler er fylt ut kan dere bare sette «Leveringsmåte koden» på de transport måtene dere ønsker og bruke.

Oppsettverdier.jpg

Støtte for flere skrivere
Du kan nå ha flere etikettskrivere i løsningen (fordrer DirectPrint fra Cargonizer), det betyr at du kan knytte skrivere til enten lokasjon, leveringsmåte eller en kombinasjon av disse.