SPAR TID VED Å LAGRE FILTRE

Filtre Microsoft Dynamics NAV
Lagre filtre
 

Hos yoodoo kan du lagre filtre du bruker ofte, så de enkelt kan gjenbrukes. Dette sparer deg for unødige tastetrykk og tid når du for eksempel skal sortere eller gruppere ordre.  Når du har angitt ønskede filtre på et oversiktssted, for eksempel i Ordrer-vinduet, kan du lagre oversikten som en spesialvisning som er tilgjengelig fra navigasjonsruten når du trenger den. Dette er en form for tilpasning som definerer hvordan data skal vises, i motsetning til tilpasning av grensesnitt, som definerer hvordan grensesnittkomponenter skal vises.

 

Gjør følgende for å lagre en filtrert ordrevisning:

1. Åpne Ordrer-vinduet, og angi ønskede filtre, for eksempel for å vise ordrer bare for lokasjonen OSLO.

2. Klikk menyknappen Ordrer, og klikk deretter Lagre visning.

3. Skriv inn et navn i vinduet Lagre visning som, for eksempel Ordrer for lokasjonen OSLO, i Navn-feltet.

4. I Akitivtetsfeltet angir du hvor i navigasjonsruten den nye menyknappen skal plasseres. 

Neste gang du trenger tilgang til forfalte ordrer fra lokasjonen OSLO, kan du klikke den nye menyknappen for å åpne den bestemte filtrerte oversikten.