3 tips for raske søk

Med søkefeltet øverst til høyre på adresselinjen kan du finne en hvilken som helst side, rapport eller visning i installasjonen. Når du begynner å skrive inn tegn i søkefeltet, åpnes en rullegardinliste med sidenavn som inneholder de innskrevne tegnene. Innholdet i rullegardinlisten endres etter hvert som du skriver inn flere tegn, og du kan velge ønsket side fra listen når siden vises. Den andre kolonnen i rullegardinlisten viser navigasjonsbanene til sidene som blir funnet. 
Du kan enkelt gjøre raske søk i yoodoo ved å bruke forkortelser. Vil du f.eks. finne bokførte salgsfakturaer skriver man bare "bo sa"  i søkefeltet:

bokførte salgsfakturaer

Det samme gjelder om du ønsker oversikt over bokføringsgrupper. Det finner du enkelt ved å skrive "bo f gr" i søkefeltet:

Søk etter bokføringsgrupper NAV

Søker du derimot etter kjøpsoppsett, skriver du inn "kj op" i søkefeltet:

Søk etter kjøpsoppsett i NAV

Ved å bruke enkle forkortelser får du raskere tilgang til det du leter etter. Spør oss gjerne om hvilke flere ulike muligheter du har for søk i yoodoo!