TIPS FOR Å ANGI KRITERIER I FILTRE

Mulighetene for å angi kriterier i filtre er mange i yoodoo og bidrar til å gjøre søkene enklere! Her viser vi deg tips til å angi ulike filtre. Når du vil angi kriterier, kan du bruke alle tallene og bokstavene du normalt kan bruke i feltet. I tillegg til dette kan du bruke noen spesielle symboler eller matematiske uttrykk. Her er formatene som er tilgjengelige: 

Tips for å angi kriterier i filtre i Microsoft Dynamics NAV

Tips for å angi kriterier i filtre i Microsoft Dynamics NAV

Grunnformene kan også kombineres innbyrdes: 

  • 5999|8100..8490        Nummer 5999 og numrene fra og med 8100 til og med 8490. 
  • ..1299|1400..                Ta med poster som har numre som er mindre enn eller lik 1299 eller nummeret 1400 eller høyere (alle numre utenom fra og med 1300 til og med 1399). 
  • >50&<100                    Inkluder poster med numre som er større enn 50 og mindre enn 100 (det vil si tallene fra og med 51 til og med 99). 
  •  *C*&*D*                      Tekster som inneholder både C og D. 
  •  @*as?*                        Tekster som inneholder AS, As, aS. 

Tekst som inneholder AS, aS, As eller as, må etterfølges av minst ett tegn, men det kan være et ubegrenset antall tegn før eller etter disse og bruk av små/store bokstaver er uten betydning. 
 

Merk: Det er svært viktig at du bare angir filtre som gir mening. Det er for eksempel mulig å angi et intervall som ikke finnes – det kan ikke programmet kontrollere for deg. Hvis du vil angi meningsfylte filtre, må du vite hvilke sorteringsregler som brukes i programmet.

Les mer om mulighetene i Microsoft Dynamics NAV her.